Het warmtetarief is gebaseerd op onze kosten voor de inkoop, productie en levering van warmte. Elk jaar stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) wettelijk vast wat de maximale tarieven voor levering van warmte aan uw woning zijn. We zijn blij dat we ervoor hebben kunnen zorgen dat de tarieven voor het Slim Warmtenet Zandweerd (SWZ) onder de maximaal toegestane tarieven liggen.

 Alle bedragen zijn inclusief 21% btw.

MT-aansluitingen Rembrandtflat & Rubensstraat - aansluitwaarde maximaal 100kW
Soort kosten SWZ Maximum ACM
Verbruikskosten warmte per GJ €39,86 €46,69
Vaste kosten warmte per jaar €556,94 €618,82
Meetkosten per jaar €28,51 €31,68
Huur afleverset t.b.v. verwarming en warm tapwater per jaar €130,84 €145,38
Prijswijzigingen en publicatiefouten voorbehouden.
ZLT aansluitingen - Tuinen van Zandweerd
Soort kosten SWZ Maximum ACM
Vastrecht €172,70 €546,23
Referentie op basis van een 6 kW ZLT-aansluiting (≈0,9 m3/h aansluiting). Prijswijzigingen en publicatiefouten voorbehouden.

Aansluitbijdrage

Voor aansluitingen op nieuwe netwerken of uitbreidingen op bestaande netwerken is een eenmalige aansluitbijdrage verschuldigd (zo ook voor afsluiten). De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de betreffende specifieke situatie. De aansluitbijdrage staat weergegeven in de aansluitovereenkomst.

Incassokosten

Als je facturen niet via automatische incasso betaalt, zal als bijdrage in de dekking van de extra kosten een toeslag in rekening worden gebracht. Deze toeslag bedraagt bij facturatie via acceptgiro/handmatige betaling € 1,00.

Wanneer je niet binnen de gestelde termijn betaalt, gelden de volgende tarieven voor het buitengerechtelijke incassoproces:           

  • Per betalingsherinnering voor iedere niet betaalde factuur: Gratis;
  • Per aanmaning voor iedere niet betaalde betalingsherinnering: € 40,00.

Administratie

Ennatuurlijk is namens de gemeente verantwoordelijk voor het uitlezen van uw warmtemeter en stuurt u de voorschotnota en de jaarafrekening. Heeft u daar vragen over? Dan kunt u de klantenservice bellen op 085-27 34 567. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur.

Verbruik

Op www.mijnwarmte.nl kunt u altijd de actuele informatie over uw verbruik en voorschot bekijken.

Ga naar Mijn warmte