In onze wijk gaat het gebeuren!

De Zandweerd wordt verwarmd met water, dat als we het niet zouden gebruiken, de IJssel in zou stromen. Warm en schoon water dat met behulp van een warmtewisselaar het gebruik van aardgas overbodig maakt in de woning.

Met de hele wijk zetten we een stap naar een duurzaam, lokaal warmtenet en een jaarlijks vastgestelde energieprijs. 

Voordelen Slim Warmtenet Zandweerd

Betaalbaar 
Lagere kosten dan andere opties. De gemeente is eigenaar van het SWZ en heeft geen winstoogmerk.

Comfortabel
Geen grote installatie in je woning, onderhoud is al geregeld, zekerheid van warmte en warm water.  

Duurzaam
In plaats van dat het warme water wordt geloosd in de IJssel, gebruiken we het om de woningen te verwarmen.

Toekomstbestendig
Flexibel, efficiƫnt en op woningniveau 100% aardgasvrij en 80% aardgasvrij op wijkniveau.

In handen van de gemeente
Ontwikkeld door de gemeente Deventer in plaats van een commerciƫle partij.